نمایشگاه بین المللی لوازم آرایشی و بهداشتی دبی

نمایشگاه بین المللی لوازم آرایشی و بهداشتی دبی

نمایشگاه بین المللی لوازم آرایشی و بهداشتی دبی

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ (2018/05/08)
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ (2018/05/10)
نمایشگاه بین المللی لوازم دبی

نمایشگاه بین المللی لوازم آرایشی و بهداشتی دبی

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری نمایشگاه بین المللی لوازم آرایشی و بهداشتی دبی از تاریخ 18 الی 20 اردیبهشت 1397 در نمایشگاه بین المللی دبی انجام شد.

فرم بازدید از نمایشگاه بین المللی لوازم آرایشی و بهداشتی دبی

فرم شرکت در نمایشگاه بین المللی لوازم آرایشی و بهداشتی دبی و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی