نمایشگاه بین المللی لوازم آرایشی و بهداشتی دبی

نمایشگاه بین المللی لوازم آرایشی و بهداشتی دبی

نمایشگاه بین المللی لوازم آرایشی و بهداشتی دبی

۳ آذر ۱۳۹۹ (2020/11/23)
۵ آذر ۱۳۹۹ (2020/11/25)
نمایشگاه بین المللی لوازم دبی

نمایشگاه بین المللی لوازم آرایشی و بهداشتی دبی

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری نمایشگاه بین المللی لوازم آرایشی و بهداشتی دبی از تاریخ 3 الی 5 آذر 1399 در نمایشگاه بین المللی دبی انجام خواهد شد.

فرم بازدید از نمایشگاه بین المللی لوازم آرایشی و بهداشتی دبی

فرم شرکت در نمایشگاه بین المللی لوازم آرایشی و بهداشتی دبی

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی