4
نمایشگاه بین المللی لوازم آرایشی و بهداشتی گوانگجو چین

نمایشگاه بین المللی لوازم آرایشی و بهداشتی گوانگجو چین

نمایشگاه بین المللی لوازم آرایشی و بهداشتی گوانگجو چین

۲۵ دی ۱۴۰۱ (2023/01/15)
۲۷ دی ۱۴۰۱ (2023/01/17)
مرکز نمایشگاهی گوانگجو چین

نمایشگاه بین المللی لوازم آرایشی و بهداشتی گوانگجو چین

نمایشگاه بین المللی لوازم آرایشی و بهداشتی گوانگجو چین از تاریخ 25 الی 27 دی 1401 در نمایشگاه بین المللی گوانگجو برگزار خواهد شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی لوازم آرایشی و بهداشتی گوانگجو چین

شرکت در نمایشگاه بین المللی لوازم آرایشی و بهداشتی گوانگجو چین

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی