نمایشگاه بین المللی لوازم آشپزخانه ایتالیا

نمایشگاه بین المللی لوازم آشپزخانه ایتالیا

نمایشگاه بین المللی لوازم آشپزخانه ایتالیا

۲۸ فروردین ۱۳۹۷ (2018/04/17)
۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ (2018/04/22)
نمایشگاه بین المللی میلان

نمایشگاه بین المللی لوازم آشپزخانه ایتالیا

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی لوازم آشپزخانه ایتالیا (EuroCucina) از 28 فروردین الی 2 اردیبشهت 1397 در نمایشگاه بین المللی میلان برگزار شد.

فرم بازدید از نمایشگاه بین المللی لوازم آشپزخانه ایتالیا (EuroCucina)

فرم شرکت در نمایشگاه بین المللی لوازم آشپزخانه ایتالیا (EuroCucina) و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی