نمایشگاه بین المللی لوازم تزئینی و سوغات مسکو

نمایشگاه بین المللی لوازم تزئینی و سوغات مسکو

نمایشگاه بین المللی لوازم تزئینی و سوغات مسکو

۷ فروردین ۱۳۹۷ (2018/03/27)
۹ فروردین ۱۳۹۷ (2018/03/29)
نمایشگاه بین المللی مسکو

نمایشگاه بین المللی لوازم تزئینی و سوغات مسکو

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی لوازم تزئینی و سوغات مسکو از 7 الی 9 فروردین 1397 در نمایشگاه بین المللی مسکو برگزار شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی لوازم تزئینی و سوغات مسکو

شرکت در نمایشگاه بین المللی لوازم تزئینی و سوغات مسکو و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی