نمایشگاه بین المللی لوازم جانبی خودرو چین

نمایشگاه بین المللی لوازم جانبی خودرو چین

نمایشگاه بین المللی لوازم جانبی خودرو چین

۹ اسفند ۱۳۹۶ (2018/02/28)
۱۱ اسفند ۱۳۹۶ (2018/03/02)
نمایشگاه بین المللی شنژن

نمایشگاه بین المللی لوازم جانبی خودرو چین

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، نمایشگاه بین المللی لوازم جانبی خودرو چین (AAITF China) از تاریخ 9 الی 11 اسفند 1396 در نمایشگاه بین المللی شنزن برگزار گردید.

فرم بازدید از نمایشگاه بین المللی لوازم جانبی خودرو چین

فرم شرکت در نمایشگاه بین المللی لوازم جانبی خودرو چین و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نمایشگاه لوازم جانبی خودرو

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی