نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی و صوتی و تصویری شیراز

نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی و صوتی و تصویری شیراز

نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی و صوتی و تصویری شیراز

۳ مهر ۱۳۹۷ (2018/09/25)
۶ مهر ۱۳۹۷ (2018/09/28)
نمایشگاه بین المللی شیراز
6.000 مترمربع
57 شرکت داخلی و خارجی

نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی و صوتی و تصویری شیراز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی و صوتی و تصویری شیراز بیستمین دوره از تاریخ 3 الی 6 مهر 1397 در نمایشگاه بین المللی شیراز انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی و صوتی و تصویری شیراز بیستمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی و صوتی و تصویری شیراز بیستمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی