نمایشگاه بین المللی لیزر و فوتونیک هند

نمایشگاه بین المللی لیزر و فوتونیک هند

نمایشگاه بین المللی لیزر و فوتونیک هند

۴ مهر ۱۳۹۷ (2018/09/26)
۶ مهر ۱۳۹۷ (2018/09/28)
نمایشگاه بین المللی دهلی نو

نمایشگاه بین المللی لیزر و فوتونیک هند

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی لیزر و فوتونیک هند از 4 الی 6 مهر 1397 در نمایشگاه بین المللی دهلی نو انجام شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی لیزر و فوتونیک هند

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی لیزر و فوتونیک هند(ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی