نمایشگاه بین المللی ماشین آلات راهسازی، معدنی و عمرانی شیراز

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات راهسازی، معدنی و عمرانی شیراز

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات راهسازی، معدنی و عمرانی شیراز

۱۰ بهمن ۱۳۹۷ (2019/01/30)
۱۳ بهمن ۱۳۹۷ (2019/02/02)
نمایشگاه بین المللی شیراز
8.000 مترمربع
89 شرکت

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات راهسازی، معدنی و عمرانی شیراز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی ماشین آلات راهسازی، معدنی و عمرانی شیراز هشتمین دوره از تاریخ 10 الی 13 بهمن 1397 در نمایشگاه بین المللی شیراز انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی ماشین آلات راهسازی، معدنی و عمرانی شیراز هشتمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی ماشین آلات راهسازی، معدنی و عمرانی شیراز هشتمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی