نمایشگاه بین المللی ماشین آلات ساختمانی و معدنی آلمان Bauma

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات ساختمانی و معدنی آلمان Bauma

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات ساختمانی و معدنی آلمان Bauma

۱۵ فروردین ۱۴۰۱ (2022/04/04)
۲۱ فروردین ۱۴۰۱ (2022/04/10)
نمایشگاه بین المللی مونیخ

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات ساختمانی و معدنی آلمان Bauma

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری نمایشگاه بین المللی ماشین آلات ساختمانی و معدنی آلمان Bauma از تاریخ 19 الی 25 فروردین 1398 در نمایشگاه بین المللی مونیخ انجام خواهد شد.

تور بازدید از نمایشگاه بین المللی ماشین آلات ساختمانی و معدنی آلمان Bauma

فرم شرکت در نمایشگاه بین المللی ماشین آلات ساختمانی و معدنی آلمان Bauma و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی