4
نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و فناوری تصویربرداری الکتریکی و عکسبرداری چین پکن

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و فناوری تصویربرداری الکتریکی و عکسبرداری چین پکن

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و فناوری تصویربرداری الکتریکی و عکسبرداری چین پکن

۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ (2021/05/14)
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ (2021/05/17)
محل دائمی نمایشگاه پکن

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و فناوری تصویربرداری الکتریکی و عکسبرداری چین پکن

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و فناوری تصویربرداری الکتریکی و عکسبرداری چین پکن، در تاریخ 24 الی 27 اردیبهشت 1400 در مرکز همایش ها و نمایشگاه های چین در پکن انجام خواهد شد.

فرم ثبت نام برای تور بازدید از نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و فناوری تصویربرداری الکتریکی و عکسبرداری چین پکن

فرم ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و فناوری تصویربرداری الکتریکی و عکسبرداری چین پکن

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی