نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شکلات تهران

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شکلات تهران

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شکلات تهران

۲۴ شهریور ۱۳۹۷ (2018/09/15)
۲۷ شهریور ۱۳۹۷ (2018/09/18)
نمایشگاه بین المللی تهران
32.000 مترمربع
263 شرکت داخلی و 18 شرکت خارجی
11 کشور

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شکلات تهران

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شکلات تهران هفدهمین دوره از تاریخ 24 الی 27 شهریور 1397 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شکلات تهران هفدهمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شکلات تهران هفدهمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی