نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شکلات تهران

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شکلات تهران

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شکلات تهران

۲۲ شهریور ۱۳۹۸ (2019/09/13)
۲۵ شهریور ۱۳۹۸ (2019/09/16)
نمایشگاه بین المللی تهران
32.000 مترمربع
263 شرکت داخلی و 18 شرکت خارجی
11 کشور

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شکلات تهران

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شکلات تهران هجدهمین دوره از تاریخ 22 الی 25 شهریور 1398 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شکلات تهران هجدهمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شکلات تهران هجدهمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی