نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شکلات تهران

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شکلات تهران

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شکلات تهران

۲۲ شهریور ۱۴۰۰ (2021/09/13)
۲۵ شهریور ۱۴۰۰ (2021/09/16)
نمایشگاه بین المللی تهران
30.000 مترمربع
247 شرکت داخلی

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شکلات تهران

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شکلات تهران از تاریخ 22 الی 25 شهریور 1400 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شکلات تهران

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شکلات تهران تهران

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی