نمایشگاه بین المللی ماشین آلات پردازش فلز استانبول

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات پردازش فلز استانبول

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات پردازش فلز استانبول

۱۰ مهر ۱۳۹۷ (2018/10/02)
۱۵ مهر ۱۳۹۷ (2018/10/07)
نمایشگاه بین المللی استانبول
١٠:٠٠ الی ١٨:٠٠

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات پردازش فلز استانبول

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی ماشین آلات پردازش فلز استانبول از 10 الی 15 مهر 1397 در نمایشگاه بین المللی استانبول انجام شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی ماشین آلات پردازش فلز استانبول

شرکت در نمایشگاه بین المللی ماشین آلات پردازش فلز استانبول و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی