4
نمایشگاه بین المللی مبلمان شانگهای چین

نمایشگاه بین المللی مبلمان شانگهای چین

نمایشگاه بین المللی مبلمان شانگهای چین

۱۲ شهریور ۱۴۰۰ (2021/09/03)
۱۵ شهریور ۱۴۰۰ (2021/09/06)
نمایشگاه بین المللی چین شانگهای

نمایشگاه بین المللی مبلمان شانگهای چین

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی مبلمان شانگهای از 12 الی 16 شهریور 1400 در نمایشگاه بین المللی شانگهای انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی مبلمان شانگهای

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی مبلمان شانگهای

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی