نمایشگاه بین المللی متالورژی، ماشین آلات و صنایع روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی متالورژی، ماشین آلات و صنایع روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی متالورژی، ماشین آلات و صنایع روسیه مسکو

۱۸ خرداد ۱۴۰۰ (2021/06/08)
۲۰ خرداد ۱۴۰۰ (2021/06/10)
نمایشگاه بین المللی مسکو

نمایشگاه بین المللی متالورژی، ماشین آلات و صنایع روسیه مسکو

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی متالورژی، ماشین آلات و صنایع مسکو از 18 الی 20 خرداد 1400 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی متالورژی، ماشین آلات و صنایع مسکو

شرکت در نمایشگاه بین المللی متالورژی، ماشین آلات و صنایع مسکو

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی