4
نمایشگاه بین المللی متالورژی (فلز، ریخته گری، کوره های صنعتی…) گوانگجو چین

نمایشگاه بین المللی متالورژی (فلز، ریخته گری، کوره های صنعتی…) گوانگجو چین

نمایشگاه بین المللی متالورژی (فلز، ریخته گری، کوره های صنعتی…) گوانگجو چین

۶ آذر ۱۴۰۱ (2022/11/27)
۸ آذر ۱۴۰۱ (2022/11/29)
مرکز نمایشگاهی گوانگجو چین

نمایشگاه بین المللی متالورژی (فلز، ریخته گری، کوره های صنعتی…) گوانگجو چین

نمایشگاه بین المللی متالورژی (فلز، ریخته گری، کوره های صنعتی…) گوانگجو چین از تاریخ 6 الی 8 آذر 1401 در نمایشگاه بین المللی گوانگجو برگزار خواهد شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی متالورژی (فلز، ریخته گری، کوره های صنعتی…) گوانگجو چین

شرکت در نمایشگاه بین المللی متالورژی (فلز، ریخته گری، کوره های صنعتی…) گوانگجو چین

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی