نمایشگاه بین المللی متالورژی (فولاد،صنایع معدنی،آهنگری و ماشین کاری، قالب سازی و ریخته گری) ایران تهران

نمایشگاه بین المللی متالورژی (فولاد،صنایع معدنی،آهنگری و ماشین کاری، قالب سازی و ریخته گری) ایران تهران

نمایشگاه بین المللی متالورژی (فولاد،صنایع معدنی،آهنگری و ماشین کاری، قالب سازی و ریخته گری) ایران تهران

۱۴ آذر ۱۴۰۰ (2021/12/05)
۱۷ آذر ۱۴۰۰ (2021/12/08)
نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه بین المللی متالورژی (فولاد،صنایع معدنی،آهنگری و ماشین کاری، قالب سازی و ریخته گری) ایران تهران

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی متالورژی (فولاد،صنایع معدنی،آهنگری و ماشین کاری، قالب سازی و ریخته گری)تهران از تاریخ 14 الی 17 آذر 1400 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی متالورژی (فولاد،صنایع معدنی،آهنگری و ماشین کاری، قالب سازی و ریخته گری) تهران

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی متالورژی (فولاد،صنایع معدنی،آهنگری و ماشین کاری، قالب سازی و ریخته گری) تهران

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی