نمایشگاه بین المللی محصولات الکترونیکی چین

نمایشگاه بین المللی محصولات الکترونیکی چین

نمایشگاه بین المللی محصولات الکترونیکی چین

۲۹ اسفند ۱۳۹۷ (2019/03/20)
۲ فروردین ۱۳۹۸ (2019/03/22)
نمایشگاه بین المللی شانگهای

نمایشگاه بین المللی محصولات الکترونیکی چین

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی محصولات الکترونیکی چین از 29 اسفند 1397 الی 2 فروردین 1398 در نمایشگاه بین المللی شانگهای انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی محصولات الکترونیکی چین

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی محصولات الکترونیکی چین (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی