4
نمایشگاه بین المللی الکترونیک چین شانگهای

نمایشگاه بین المللی الکترونیک چین شانگهای

نمایشگاه بین المللی الکترونیک چین شانگهای

۲۶ آبان ۱۳۹۹ (2020/11/16)
۲۸ آبان ۱۳۹۹ (2020/11/18)
نمایشگاه بین المللی شانگهای
دسترسی موضوعی
اخبار نمایشگاه شانگهای
الکترونیک و مهندسی برق

نمایشگاه بین المللی الکترونیک چین شانگهای

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی الکترونیک چین شانگهای از 26 الی 28 آبان 1399 در نمایشگاه بین المللی شانگهای انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی الکترونیک چین شانگهای

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی الکترونیک چین شانگهای

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی