نمایشگاه بین المللی محصولات شیشه ای، تولید، پردازش و فناوری روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی محصولات شیشه ای، تولید، پردازش و فناوری روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی محصولات شیشه ای، تولید، پردازش و فناوری روسیه مسکو

۱۷ خرداد ۱۴۰۰ (2021/06/07)
۲۰ خرداد ۱۴۰۰ (2021/06/10)
نمایشگاه بین المللی مسکو

نمایشگاه بین المللی محصولات شیشه ای، تولید، پردازش و فناوری روسیه مسکو

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی محصولات شیشه ای، تولید، پردازش و فناوری مسکو  17 الی 20 خرداد 1400 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

فرم ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی محصولات شیشه ای، تولید، پردازش و فناوری مسکو 

فرم ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی محصولات شیشه ای، تولید، پردازش و فناوری مسکو 

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی