نمایشگاه بین المللی محصولات شیشه ای، تولید، پردازش و فناوری روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی محصولات شیشه ای، تولید، پردازش و فناوری روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی محصولات شیشه ای، تولید، پردازش و فناوری روسیه مسکو

۱۶ خرداد ۱۴۰۱ (2022/06/06)
۱۹ خرداد ۱۴۰۱ (2022/06/09)
نمایشگاه بین المللی مسکو

نمایشگاه بین المللی محصولات شیشه ای، تولید، پردازش و فناوری روسیه مسکو

برگزاری نمایشگاه بین المللی محصولات شیشه ای، تولید، پردازش و فناوری روسیه مسکو از 16 الی 19 خرداد 1401 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی محصولات شیشه ای، تولید، پردازش و فناوری روسیه مسکو

ثبت نام جهت ارائه محصول در  نمایشگاه بین المللی محصولات شیشه ای، تولید، پردازش و فناوری روسیه مسکو

 

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی