نمایشگاه بین المللی مدیریت برگزاری همایش ها و جلسات آلمان فرانکفورت

نمایشگاه بین المللی مدیریت برگزاری همایش ها و جلسات آلمان فرانکفورت

نمایشگاه بین المللی مدیریت برگزاری همایش ها و جلسات آلمان فرانکفورت

۴ خرداد ۱۴۰۰ (2021/05/25)
۶ خرداد ۱۴۰۰ (2021/05/27)
محل نمایشگاه های بین المللی فرانکفورت

نمایشگاه بین المللی مدیریت برگزاری همایش ها و جلسات آلمان فرانکفورت

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی مدیریت برگزاری همایش ها و جلسات آلمان فرانکفورت از تاریخ 4 الی 6 خرداد 1400 در نمایشگاه بین المللی فرانکفورت آلمان انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی مدیریت برگزاری همایش ها و جلسات آلمان فرانکفورت

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی مدیریت برگزاری همایش ها و جلسات آلمان فرانکفورت

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی