نمایشگاه بین المللی مد و عروسی دوسلدورف InterBride

نمایشگاه بین المللی مد و عروسی دوسلدورف InterBride

نمایشگاه بین المللی مد و عروسی دوسلدورف InterBride

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ (2018/05/05)
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ (2018/05/08)
نمایشگاه بین المللی دوسلدروف

نمایشگاه بین المللی مد و عروسی دوسلدورف InterBride

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری نمایشگاه بین المللی مد و عروسی دوسلدورف InterBride از تاریخ 15 الی 18 اردیبهشت 1397 در نمایشگاه بین المللی دوسلدورف انجام شد.

فرم بازدید از نمایشگاه بین المللی مد و عروسی دوسلدورف InterBride

فرم شرکت در نمایشگاه بین المللی مد و عروسی دوسلدورف InterBride و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی