4
نمایشگاه بین المللی مد و عروسی دوسلدورف InterBride

نمایشگاه بین المللی مد و عروسی دوسلدورف InterBride

نمایشگاه بین المللی مد و عروسی دوسلدورف InterBride

۳ خرداد ۱۴۰۰ (2021/05/24)
۵ خرداد ۱۴۰۰ (2021/05/26)
نمایشگاه بین المللی دوسلدروف
دسترسی موضوعی
اخبار نمایشگاه دوسلدورف
عروس و عروسی

نمایشگاه بین المللی مد و عروسی دوسلدورف InterBride

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری نمایشگاه بین المللی مد و عروسی دوسلدورف InterBride از تاریخ 3 الی 5 خردد 1400 در نمایشگاه بین المللی دوسلدورف انجام خواهد شد.

فرم بازدید از نمایشگاه بین المللی مد و عروسی دوسلدورف InterBride

فرم شرکت در نمایشگاه بین المللی مد و عروسی دوسلدورف InterBride

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی