نمایشگاه بین المللی مد و پوشاک مسکو

نمایشگاه بین المللی مد و پوشاک مسکو

نمایشگاه بین المللی مد و پوشاک مسکو

۱۳ شهریور ۱۳۹۷ (2018/09/04)
۱۶ شهریور ۱۳۹۷ (2018/09/07)
نمایشگاه بین المللی مسکو

نمایشگاه بین المللی مد و پوشاک مسکو

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی مد و پوشاک مسکو از 13 الی 16 شهریور 1397 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی مد و پوشاک مسکو

شرکت در نمایشگاه بین المللی مد و پوشاک مسکو و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی