نمایشگاه بین المللی لباس و  مد مردان، زنان، کودکان و نوجوانان روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی لباس و مد مردان، زنان، کودکان و نوجوانان روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی لباس و  مد مردان، زنان، کودکان و نوجوانان روسیه مسکو

۸ شهریور ۱۴۰۱ (2022/08/30)
۱۱ شهریور ۱۴۰۱ (2022/09/02)
نمایشگاه بین المللی مسکو

نمایشگاه بین المللی لباس و مد مردان، زنان، کودکان و نوجوانان روسیه مسکو

برگزاری نمایشگاه بین المللی لباس و مد مردان، زنان، کودکان و نوجوانان روسیه مسکو از 8 الی 11 شهریور 1401 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی لباس و مد مردان، زنان، کودکان و نوجوانان روسیه مسکو

ثبت نام جهت ارائه محصول در  نمایشگاه بین المللی لباس و مد مردان، زنان، کودکان و نوجوانان روسیه مسکو

 

 

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی