4
نمایشگاه بین المللی مسافرت و کمپینگ شانگهای چین

نمایشگاه بین المللی مسافرت و کمپینگ شانگهای چین

نمایشگاه بین المللی مسافرت و کمپینگ شانگهای چین

۲۷ خرداد ۱۴۰۱ (2022/06/17)
۲۹ خرداد ۱۴۰۱ (2022/06/19)
مرکز نمایشگاهی شانگهای

نمایشگاه بین المللی مسافرت و کمپینگ شانگهای چین

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی