نمایشگاه بین المللی مصالح ساختمانی روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی مصالح ساختمانی روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی مصالح ساختمانی روسیه مسکو

۷ بهمن ۱۳۹۹ (2021/01/26)
۱۰ بهمن ۱۳۹۹ (2021/01/29)
نمایشگاه بین المللی مسکو

نمایشگاه بین المللی مصالح ساختمانی روسیه مسکو

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی مصالح ساختمانی روسیه مسکو از 7 الی 10 بهمن 1400 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی مصالح ساختمانی روسیه مسکو

شرکت در نمایشگاه بین المللی مصالح ساختمانی روسیه مسکو

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی