نمایشگاه بین المللی مصالح ساختمانی روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی مصالح ساختمانی روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی مصالح ساختمانی روسیه مسکو

۸ آذر ۱۴۰۱ (2022/11/29)
۱۰ آذر ۱۴۰۱ (2022/12/01)
نمایشگاه بین المللی روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی مصالح ساختمانی روسیه مسکو

برگزاری نمایشگاه بین المللی مصالح ساختمانی روسیه مسکو از 08 الی 10 آذر 1401 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی مصالح ساختمانی روسیه مسکو

ثبت نام جهت ارائه محصول در  نمایشگاه بین المللی مصالح ساختمانی روسیه مسکو

 

 

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی