نمایشگاه بین المللی معماری و صنعت ساختمان مونیخ BAU

نمایشگاه بین المللی معماری و صنعت ساختمان مونیخ BAU

نمایشگاه بین المللی معماری و صنعت ساختمان مونیخ BAU

۲۴ دی ۱۳۹۷ (2019/01/14)
۲۹ دی ۱۳۹۷ (2019/01/19)
نمایشگاه بین المللی مونیخ
١٠:٠٠ الی ١٨:٠٠
180000 مترمربع

نمایشگاه بین المللی معماری و صنعت ساختمان مونیخ BAU

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری نمایشگاه بین المللی معماری و صنعت ساختمان مونیخ BAU از تاریخ 24 الی 29 دی 1397 در نمایشگاه بین المللی مونیخ انجام خواهد شد.

فرم بازدید از نمایشگاه بین المللی معماری و صنعت ساختمان مونیخ BAU

فرم شرکت در نمایشگاه بین المللی معماری و صنعت ساختمان مونیخ BAU و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی