نمایشگاه بین المللی ملزومات مدیریت بحران تبریز

نمایشگاه بین المللی ملزومات مدیریت بحران تبریز

نمایشگاه بین المللی ملزومات مدیریت بحران تبریز

۲۳ بهمن ۱۳۹۷ (2019/02/12)
۲۶ بهمن ۱۳۹۷ (2019/02/15)
نمایشگاه بین المللی تبریز

نمایشگاه بین المللی ملزومات مدیریت بحران تبریز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی ملزومات مدیریت بحران تبریز اولین دوره از تاریخ 23 الی 26 بهمن 1397 در نمایشگاه بین المللی تبریز انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی ملزومات مدیریت بحران تبریز اولین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی ملزومات مدیریت بحران تبریز اولین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی