نمایشگاه بین المللی پارچه و مواد نساجی روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی پارچه و مواد نساجی روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی پارچه و مواد نساجی روسیه مسکو

۲۲ اسفند ۱۴۰۱ (2023/03/13)
۲۵ اسفند ۱۴۰۱ (2023/03/16)
نمایشگاه بین المللی مسکو

نمایشگاه بین المللی پارچه و مواد نساجی روسیه مسکو

برگزاری نمایشگاه بین المللی پارچه و مواد نساجی روسیه مسکو از 22 الی 25 اسفند 1401 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی پارچه و مواد نساجی روسیه مسکو

ثبت نام جهت ارائه محصول در  نمایشگاه بین المللی پارچه و مواد نساجی روسیه مسکو

 

 

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی