نمایشگاه بین المللی پارچه و مواد نساجی روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی پارچه و مواد نساجی روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی پارچه و مواد نساجی روسیه مسکو

۲۳ شهریور ۱۴۰۰ (2021/09/14)
۲۵ شهریور ۱۴۰۰ (2021/09/16)
نمایشگاه بین المللی مسکو

نمایشگاه بین المللی پارچه و مواد نساجی روسیه مسکو

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی پارچه و مواد نساجی روسیه مسکو از 23 الی 25 شهریور 1400 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

فرم ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی پارچه و مواد نساجی روسیه مسکو

فرم ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی پارچه و مواد نساجی روسیه مسکو

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی