4
نمایشگاه بین المللی مهندسی خودرو نورنبرگ

نمایشگاه بین المللی مهندسی خودرو نورنبرگ

نمایشگاه بین المللی مهندسی خودرو نورنبرگ

۱۴ خرداد ۱۳۹۸ (2019/06/04)
۱۵ خرداد ۱۳۹۸ (2019/06/05)
نمایشگاه بین المللی نورمبرگ
دسترسی موضوعی
اتومبیل و قطعات یدکی خودرو
اخبار نمایشگاه نورمبرگ

نمایشگاه بین المللی مهندسی خودرو نورنبرگ

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری نمایشگاه بین المللی مهندسی خودرو نورنبرگ از تاریخ 14 الی 15 خرداد 1398 در نمایشگاه بین المللی نورنبرگ انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی مهندسی خودرو نورنبرگ

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی مهندسی خودرو نورنبرگ (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی