نمایشگاه بین المللی مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

نمایشگاه بین المللی مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

نمایشگاه بین المللی مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

۱۳ شهریور ۱۳۹۸ (2019/09/04)
۱۶ شهریور ۱۳۹۸ (2019/09/07)
نمایشگاه بین المللی استانبول - CNR Fair Center
10:00 الی 18:00
بیش از 600 شرکت
16 کشور
36.319 بازدید کننده - 9.409 بازدید کننده حرفه ای
126 کشور

نمایشگاه بین المللی مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته ترکیه، استانبول (CNR Fair Center) از 13 الی 16 شهریور 1398 در نمایشگاه بین المللی استانبول انجام خواهد شد.

جهت بازدید (تهیه بلیط نمایشگاه) نمایشگاه بین المللی مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته ترکیه، استانبول (CNR Fair Center) اینجا کلیک کنید

بازدید از نمایشگاه بین المللی مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

شرکت در نمایشگاه بین المللی مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی