نمایشگاه بین المللی مواد و تجهیزات دندانپزشکی تهران

نمایشگاه بین المللی مواد و تجهیزات دندانپزشکی تهران

نمایشگاه بین المللی مواد و تجهیزات دندانپزشکی تهران

۲۸ فروردین ۱۳۹۷ (2018/04/17)
۳۱ فروردین ۱۳۹۷ (2018/04/20)
نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه بین المللی مواد و تجهیزات دندانپزشکی تهران

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری سومین نمایشگاه بین المللی مواد و تجهیزات دندانپزشکی تهران با هدف ارتقا کمی و کیفی صنعت دندانپزشکی، مواد مصرفی، تجهیزات و وسایل،  از تاریخ 28 الی 31 فروردین 1397 در نمایشگاه بین المللی تهران با حضور اکثریت شرکتهای تخصصی و فوق تخصصی تولید کننده و وارد کننده در حوزه تجهیزات دندانپزشکی انجام شد.

ثبت نام در سومین نمایشگاه بین المللی مواد و تجهیزات دندانپزشکی تهران

غرفه سازی در سومین نمایشگاه بین المللی مواد و تجهیزات دندانپزشکی تهران

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی