نمایشگاه بین المللی مواد و مصالح ساختمانی روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی مواد و مصالح ساختمانی روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی مواد و مصالح ساختمانی روسیه مسکو

۹ اسفند ۱۴۰۱ (2023/02/28)
۱۲ اسفند ۱۴۰۱ (2023/03/03)
نمایشگاه بین المللی مسکو

نمایشگاه بین المللی مواد و مصالح ساختمانی روسیه مسکو

برگزاری نمایشگاه بین المللی مواد و مصالح ساختمانی روسیه مسکو از 09 الی 12  اسفند 1401 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی مواد و مصالح ساختمانی روسیه مسکو

ثبت نام جهت ارائه محصول در  نمایشگاه بین المللی مواد و مصالح ساختمانی روسیه مسکو

 

 

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی