نمایشگاه بین المللی مواد و مصالح ساختمانی روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی مواد و مصالح ساختمانی روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی مواد و مصالح ساختمانی روسیه مسکو

۱۹ اسفند ۱۳۹۹ (2021/03/09)
۲۲ اسفند ۱۳۹۹ (2021/03/12)
نمایشگاه بین المللی مسکو

نمایشگاه بین المللی مواد و مصالح ساختمانی روسیه مسکو

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی مواد و مصالح ساختمانی روسیه مسکو از 19 الی 22 اسفند 1400 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

فرم ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی مواد و مصالح ساختمانی روسیه مسکو

فرم ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی مواد و مصالح ساختمانی روسیه مسکو

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی