4
نمایشگاه بین المللی موتور سیکلت ، دوچرخه، ماشین برقی ایران تهران

نمایشگاه بین المللی موتور سیکلت ، دوچرخه، ماشین برقی ایران تهران

نمایشگاه بین المللی موتور سیکلت ، دوچرخه، ماشین برقی ایران تهران

۲۷ دی ۱۴۰۱ (2023/01/17)
۳۰ دی ۱۴۰۱ (2023/01/20)
نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران

نمایشگاه بین المللی موتور سیکلت ، دوچرخه، ماشین برقی ایران تهران

برگزاری نمایشگاه بین المللی موتور سیکلت ، دوچرخه، ماشین برقی ایران تهران از تاریخ 27 الی 30 دی 1401 درنمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام در اولین نمایشگاه بین المللی موتور سیکلت ، دوچرخه، ماشین برقی ایران تهران

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی موتور سیکلت ، دوچرخه، ماشین برقی ایران تهران

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی