نمایشگاه بین المللی میکروالکترونیک روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی میکروالکترونیک روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی میکروالکترونیک روسیه مسکو

۱۷ خرداد ۱۴۰۰ (2021/06/07)
۱۸ خرداد ۱۴۰۰ (2021/06/08)
نمایشگاه بین المللی مسکو

نمایشگاه بین المللی میکروالکترونیک روسیه مسکو

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی میکروالکترونیک روسیه مسکو از 17 و 18 خرداد 1400 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی میکروالکترونیک روسیه مسکو

شرکت در نمایشگاه بین المللی میکروالکترونیک روسیه مسکو

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی