4
نمایشگاه بین المللی آرد، نان و شیرینی روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی آرد، نان و شیرینی روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی آرد، نان و شیرینی روسیه مسکو

۲۴ خرداد ۱۴۰۱ (2022/06/14)
۲۷ خرداد ۱۴۰۱ (2022/06/17)
نمایشگاه بین المللی مسکو
دسترسی موضوعی
اخبار نمایشگاه مسکو
نان و شیرینی
نمایشگاه بین المللی نان و شیرینی

نمایشگاه بین المللی آرد، نان و شیرینی روسیه مسکو

برگزاری نمایشگاه بین المللی آرد، نان و شیرینی مسکو 24 الی 27 خرداد 1401 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

فرم ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی آرد، نان و شیرینی مسکو

فرم ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی آرد، نان و شیرینی مسکو

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی