نمایشگاه بین المللی نان و شیرینی مسکو

نمایشگاه بین المللی نان و شیرینی مسکو

نمایشگاه بین المللی نان و شیرینی مسکو

۲۱ اسفند ۱۳۹۷ (2019/03/12)
۲۴ اسفند ۱۳۹۷ (2019/03/15)
نمایشگاه بین المللی مسکو

نمایشگاه بین المللی نان و شیرینی مسکو

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی نان و شیرینی مسکو از 21 الی 24 اسفند 1397 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی نان و شیرینی مسکو

شرکت در نمایشگاه بین المللی نان و شیرینی مسکو و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی