4
نمایشگاه بین المللی آرد و نان چین شانگهای

نمایشگاه بین المللی آرد و نان چین شانگهای

نمایشگاه بین المللی آرد و نان چین شانگهای

۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ (2021/04/27)
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ (2021/04/30)
نمایشگاه بین المللی شانگهای
دسترسی موضوعی
اخبار نمایشگاه شانگهای
نان و شیرینی
نمایشگاه بین المللی نان و شیرینی

نمایشگاه بین المللی آرد و نان چین شانگهای

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی آرد و نان چین شانگهای از 7 الی 10 اردیبهشت 1400 در نمایشگاه بین المللی شانگهای انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی آرد و نان چین شانگهای

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی آرد و نان چین شانگهای

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی