نمایشگاه بین المللی نان و شیرینی چین

نمایشگاه بین المللی نان و شیرینی چین

نمایشگاه بین المللی نان و شیرینی چین

۱۰ آبان ۱۳۹۷ (2018/11/01)
۱۲ آبان ۱۳۹۷ (2018/11/03)
نمایشگاه بین المللی شانگهای

نمایشگاه بین المللی نان و شیرینی چین

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی نان و شیرینی چین از 10 الی 12 آبان 1397 در نمایشگاه بین المللی شانگهای انجام شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی نان و شیرینی چین

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی نان و شیرینی چین (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی