4
نمایشگاه بین المللی نمایشگاه فن‌آوری‌های برش‌زدایی و تکمیل سطح شانگهای چین

نمایشگاه بین المللی نمایشگاه فن‌آوری‌های برش‌زدایی و تکمیل سطح شانگهای چین

نمایشگاه بین المللی نمایشگاه فن‌آوری‌های برش‌زدایی و تکمیل سطح شانگهای چین

۳۰ خرداد ۱۴۰۱ (2022/06/20)
۱ تیر ۱۴۰۱ (2022/06/22)
مرکز نمایشگاهی شانگهای

نمایشگاه بین المللی نمایشگاه فن‌آوری‌های برش‌زدایی و تکمیل سطح شانگهای چین

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی