4
نمایشگاه بین المللی هتل، ابزار و تجهیزات غذاخوری ترکیه استانبول

نمایشگاه بین المللی هتل، ابزار و تجهیزات غذاخوری ترکیه استانبول

نمایشگاه بین المللی هتل، ابزار و تجهیزات غذاخوری ترکیه استانبول

۲۹ شهریور ۱۴۰۲ (2023/09/20)
۲ مهر ۱۴۰۲ (2023/09/24)
نمایشگاه بین المللی استانبول - مرکز نمایشگاهی CNR

نمایشگاه بین المللی هتل، ابزار و تجهیزات غذاخوری ترکیه استانبول

برگزاری نمایشگاه بین المللی هتل، ابزار و تجهیزات غذاخوری ترکیه استانبول (CNR Fair Center) از 29 شهریور الی 2 مهر 1402 در نمایشگاه بین المللی استانبول انجام خواهد شد.

تور نمایشگاهی هتل، ابزار و تجهیزات غذاخوری ترکیه استانبول

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی هتل، ابزار و تجهیزات غذاخوری ترکیه استانبول (CNR Fair Center)

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی هتل، ابزار و تجهیزات غذاخوری ترکیه استانبول (CNR Fair Center)

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی