نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی تهران

نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی تهران

نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی تهران

۲۱ مهر ۱۳۹۷ (2018/10/13)
۲۴ مهر ۱۳۹۷ (2018/10/16)
نمایشگاه بین المللی تهران
8:30 الی 16:30
16 هزار و 500 مترمربع
100 شرکت داخلی و پنج شرکت خارجی
5 کشور
سالن‌های 8/9 – 10/11 – 12/13 و 25A

نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی تهران

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی تهران شانزدهمین دوره از تاریخ 21 الی 24 مهر 1397 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی تهران شانزدهمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی تهران شانزدهمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی