نمایشگاه بین المللی چوپ و ماشین آلات چوب دبی امارات

نمایشگاه بین المللی چوپ و ماشین آلات چوب دبی امارات

نمایشگاه بین المللی چوپ و ماشین آلات چوب دبی امارات

۱۸ اسفند ۱۳۹۹ (2021/03/08)
۲۰ اسفند ۱۳۹۹ (2021/03/10)
نمایشگاه بین المللی دبی

نمایشگاه بین المللی چوپ و ماشین آلات چوب دبی امارات

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری نمایشگاه بین المللی چوپ و ماشین آلات چوبی دبی از تاریخ 18 الی 20 اسفند 1399 در نمایشگاه بین المللی دبی انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللیچوپ و ماشین آلات چوبی دبی

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی چوپ و ماشین آلات چوبی دبی

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی