4
نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک، چینی و شیرآلات بهداشتی ساختمان مشهد

نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک، چینی و شیرآلات بهداشتی ساختمان مشهد

نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک، چینی و شیرآلات بهداشتی ساختمان مشهد

۱۸ آبان ۱۴۰۰ (2021/11/09)
۲۱ آبان ۱۴۰۰ (2021/11/12)
نمایشگاه بین المللی مشهد
دسترسی موضوعی
ساختمان و معماری-راه سازی

نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک، چینی و شیرآلات بهداشتی ساختمان مشهد

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک، چینی و شیرآلات بهداشتی ساختمان مشهد از تاریخ 18 تا 21 آبان 1400 در نمایشگاه بین المللی مشهد انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک، چینی و شیرآلات بهداشتی ساختمان مشهد

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک، چینی و شیرآلات بهداشتی ساختمان مشهد

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی