4
نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک ترکیه استانبول (CNR Fair Center)

نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک ترکیه استانبول (CNR Fair Center)

نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک ترکیه استانبول (CNR Fair Center)

۱۱ آبان ۱۴۰۱ (2022/11/02)
۱۵ آبان ۱۴۰۱ (2022/11/06)
نمایشگاه بین المللی استانبول - مرکز نمایشگاهی CNR
10:00 الی 18:00
60.000 مترمربع
300 شرکت
80.000 بازدید کننده

نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک ترکیه استانبول (CNR Fair Center)

برگزاری نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک ترکیه، استانبول (CNR Fair Center) از 11 الی 15 آبان 1401 در نمایشگاه بین المللی استانبول انجام خواهد شد.

تور نمایشگاهی کاشی و سرامیک ترکیه، استانبول

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی