4
نمایشگاه بین المللی کالاهای مصرفی اربیل عراق

نمایشگاه بین المللی کالاهای مصرفی اربیل عراق

نمایشگاه بین المللی کالاهای مصرفی اربیل عراق

۲۹ شهریور ۱۴۰۱ (2022/09/20)
۱ مهر ۱۴۰۱ (2022/09/23)
مرکز نمایشگاهی اربیل

نمایشگاه بین المللی کالاهای مصرفی اربیل عراق

برگزاری نمایشگاه بین المللی کالاهای مصرفی اربیل عراق از 29 شهریور الی 1 مهر 1401 در نمایشگاه بین المللی اربیل انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی کالاهای مصرفی اربیل عراق

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی کالاهای مصرفی اربیل عراق

 

 

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی