4
نمایشگاه بین المللی کامپوزیت شانگهای چین

نمایشگاه بین المللی کامپوزیت شانگهای چین

نمایشگاه بین المللی کامپوزیت شانگهای چین

۵ مهر ۱۴۰۱ (2022/09/27)
۷ مهر ۱۴۰۱ (2022/09/29)
مرکز نمایشگاهی شانگهای

نمایشگاه بین المللی کامپوزیت شانگهای چین

برگزاری نمایشگاه بین المللی کامپوزیت چین شانگهای از 05 الی 07 مهر 1401 در نمایشگاه بین المللی شانگهای انجام خواهد شد.

 

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی