نمایشگاه بین المللی کفش ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

نمایشگاه بین المللی کفش ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

نمایشگاه بین المللی کفش ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

۱۰ مهر ۱۳۹۸ (2019/10/02)
۱۳ مهر ۱۳۹۸ (2019/10/05)
نمایشگاه بین المللی استانبول - CNR Fair Center
10:00 الی 19:00
60.000 متر مربع
450 شرکت
20.000 بازدیدکننده
41.926 بازدید کننده - 5157 بازدید کننده خارجی - 36.769 بازدیدکننده داخلی

نمایشگاه بین المللی کفش ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی کفش ترکیه، استانبول (CNR Fair Center) از 10 الی 13 مهر 1398 در نمایشگاه بین المللی استانبول انجام خواهد شد.

جهت بازدید (تهیه بلیط نمایشگاه) نمایشگاه بین المللی کفش ترکیه، استانبول (CNR Fair Center) اینجا کلیک کنید

بازدید از نمایشگاه بین المللی کفش ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

شرکت در نمایشگاه بین المللی کفش ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی