4
نمایشگاه بین المللی کفش ترکیه استانبول (CNR Fair Center)

نمایشگاه بین المللی کفش ترکیه استانبول (CNR Fair Center)

نمایشگاه بین المللی کفش ترکیه استانبول (CNR Fair Center)

۱۰ فروردین ۱۴۰۲ (2023/03/30)
۱۳ فروردین ۱۴۰۲ (2023/04/02)
نمایشگاه بین المللی استانبول - CNR Fair Center
10:00 الی 19:00
60.000 متر مربع
450 شرکت
20.000 بازدیدکننده
41.926 بازدید کننده - 5157 بازدید کننده خارجی - 36.769 بازدیدکننده داخلی
دسترسی موضوعی
نمایشگاه استانبول
نمایشگاه بین المللی کفش
نمایشگاه ترکیه
نمایشگاه کفش
نمایشگاه کفش استانبول
نمایشگاه کفش ترکیه
نمایشگاه کفش ترکیه استانبول

نمایشگاه بین المللی کفش ترکیه استانبول (CNR Fair Center)

برگزاری نمایشگاه بین المللی کفش ترکیه، استانبول (CNR Fair Center) از 10 الی 13 فروردین 1402 در نمایشگاه بین المللی استانبول انجام خواهد شد.

تور نمایشگاهی کفش ترکیه، استانبول

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی کفش ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی کفش ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی