نمایشگاه بین المللی کفش و چرم میلان

نمایشگاه بین المللی کفش و چرم میلان

نمایشگاه بین المللی کفش و چرم میلان

۱ اسفند ۱۳۹۷ (2019/02/20)
۳ اسفند ۱۳۹۷ (2019/02/22)
نمایشگاه بین المللی میلان

نمایشگاه بین المللی کفش و چرم میلان

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی کفش و چرم میلان از 1 الی 3 اسفند 1397 در نمایشگاه بین المللی میلان انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی کفش و چرم میلان

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی کفش و چرم میلان (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی