نمایشگاه بین المللی کفش و کالاهای چرم برزیل

نمایشگاه بین المللی کفش و کالاهای چرم برزیل

نمایشگاه بین المللی کفش و کالاهای چرم برزیل

۲۴ دی ۱۳۹۷ (2019/01/14)
۲۷ دی ۱۳۹۷ (2019/01/17)
نمایشگاه بین المللی سائو پائولو

نمایشگاه بین المللی کفش و کالاهای چرم برزیل

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی کفش و کالاهای چرم برزیل از 24 الی 27 دی 1397 در نمایشگاه بین المللی سائو پائولو انجام شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی کفش و کالاهای چرم برزیل

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی کفش و کالاهای چرم برزیل (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی