نمایشگاه بین المللی گردشگری، هتلداری و صنایع وابسته تبریز

نمایشگاه بین المللی گردشگری، هتلداری و صنایع وابسته تبریز

نمایشگاه بین المللی گردشگری، هتلداری و صنایع وابسته تبریز

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ (2018/05/10)
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ (2018/05/13)
نمایشگاه بین المللی تبریز
18.000 مترمربع

نمایشگاه بین المللی گردشگری، هتلداری و صنایع وابسته تبریز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نخستین نمایشگاه بین المللی گردشگری، هتلداری و صنایع وابسته تبریز با هدف ارتقا کمی و کیفی صنعت گردشگری، اماکن گردشگری، آژانس های گردشگری، هتلداری، ملزومات هتلداری از تاریخ 20 تا 23 اردیبهشت 1397 در نمایشگاه بین المللی تبریز با فضایی بالغ بر 18000 متر مربع انجام شد.

ثبت نام در نخستین نمایشگاه بین المللی گردشگری، هتلداری و صنایع وابسته تبریز

غرفه سازی در نخستین نمایشگاه بین المللی گردشگری، هتلداری و صنایع وابسته تبریز

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی