نمایشگاه بین المللی گردشگری، هتل داری و صنایع وابسته قطر

نمایشگاه بین المللی گردشگری، هتل داری و صنایع وابسته قطر

نمایشگاه بین المللی گردشگری، هتل داری و صنایع وابسته قطر

۱۵ آبان ۱۳۹۷ (2018/11/06)
۱۷ آبان ۱۳۹۷ (2018/11/08)
نمایشگاه بین المللی دوحه
١٠:٠٠ الی ١٨:٠٠

نمایشگاه بین المللی گردشگری، هتل داری و صنایع وابسته قطر

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی گردشگری، هتل داری و صنایع وابسته قطر از 15 الی 17 آبان 1397 در نمایشگاه بین المللی دوحه انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی گردشگری، هتل داری و صنایع وابسته قطر

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی گردشگری، هتل داری و صنایع وابسته قطر (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی