نمایشگاه بین المللی گردشگری باکو آذربایجان

نمایشگاه بین المللی گردشگری باکو آذربایجان

نمایشگاه بین المللی گردشگری باکو آذربایجان

۱۷ فروردین ۱۴۰۲ (2023/04/06)
۱۹ فروردین ۱۴۰۲ (2023/04/08)
نمایشگاه بین المللی باکو آذربایجان

نمایشگاه بین المللی گردشگری باکو آذربایجان

برگزاری نمایشگاه بین المللی گردشگری باکو آذربایجان از 17 الی 19  فروردین 1402 در نمایشگاه بین المللی باکو انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی گردشگری باکو آذربایجان

ثبت نام جهت ارائه محصول در  نمایشگاه بین المللی گردشگری باکو آذربایجان

 

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی