نمایشگاه بین المللی گردشگری هند بمبئی

نمایشگاه بین المللی گردشگری هند بمبئی

نمایشگاه بین المللی گردشگری هند بمبئی

۲۳ مهر ۱۳۹۹ (2020/10/14)
۲۵ مهر ۱۳۹۹ (2020/10/16)

نمایشگاه بین المللی گردشگری هند بمبئی

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان،نمایشگاه بین المللی گردشگری هند بمبئی، در تاریخ 23 الی 25 مهر 1399 در مرکز همایش ها و نمایشگاه های بمبئی BCEC در بمبئی انجام خواهد شد.

فرم ثبت نام برای تور بازدید از نمایشگاه بین المللی نمایشگاه بین المللی گردشگری هند بمبئی

فرم ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی نمایشگاه بین المللی گردشگری هند بمبئی

عضویت در خبرنامه ایمیلی